Головна

Звернення асоціації виробничих та переробних підприємств м’ясної галузі «М’ясо України»

Шановні колеги!

Як усім нам відомо, ситуація на ринку тваринницької продукції, вже довгий час, є не простою. Разом з тим, будучи об’єктивними, слід відзначити деякі позитивні зміни, щодо збільшення кількості свійських тварин в аграрному секторі України. Певні фінансові та ринкові мотивації спонукають виробників до нарощування поголів’я тварин, в тому числі молодняку ВРХ. Така тенденція прослідковується як у приватному секторі, фермерських господарствах, так і в спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах. Однак, фактична фінансова підтримка галузі, визначена державою, як пріоритетна, відбувається, на жаль, не в повному та недостатньому обсязі.

Крім того, слід звернути увагу на певну розбалансованість дій операторів ринку м'ясопереробної галузі і тваринництва в цілому. Відсутність єдиної дискусійної та експертної площадки не дає можливості виважено та досконало проаналізувати, оцінити і спрогнозувати перспективу розвитку такого важливого сектору сільського господарства в Україні. Переконані, лише спільні зусилля, невідкладний відвертий та об’єктивний діалог бізнесу і влади, сприятимуть вирішенню складних фінансових, матеріально-технічних та кон’юнктурних питань галузі, які так тісно пов’язані між собою.

Не можуть стати поза увагою і ті надзвичайні події, які спіткали нашу Державу останнім часом, адже вони лише поглибили окреслені проблеми. Однак, як правило, складнощі гуртують, єднають і дають поштовх до нових звершень. На тлі зростання духовної, суспільної та політичної свідомості кожного небайдужого українця, перед нами, ще в більшій мірі, постають питання майбутнього України та роль бізнесу в загальних цивілізаційних процесах. Саме від нашої активної фахової участі та відповідальності, від тих об’єднавчих кроків, які ми зуміємо вибудувати на шляху перед новими викликами часу, будуть залежати результати успішності Держави і бізнесу кожного з нас.

У зв’язку з вищевикладеним, вважаємо за доцільне поінформувати Вас, що в 2012 році була заснована Асоціація виробничих та переробних підприємств м’ясної галузі України «М'ЯСО УКРАЇНИ», основною метою якої являється взаємна всебічна допомога її учасникам в професійній діяльності.

В даний час, правління нашої Асоціації продовжує займатися вдосконаленням, розширенням її структури, залученням суміжних підприємств, в тому числі безпосередньо товаровиробників (усіх форм власності) з вирощування живих тварин та налагодженням взаємодії між її членами.

Внутрішня та міжнародна кооперація в сфері виробництва, впровадження новітніх технологій переробки, а також питання реалізації м’яса і готової м’ясної продукції на території України та за її межами – це короткий перелік головних завдань, котрі спільними зусиллями намагаються вирішити члени нашої Асоціації.

Пріоритетним, в нашій діяльності, також являється напрацювання прямих шляхів комунікації з органами влади усіх рівнів, професійними громадськими організаціями в Україні та відповідними профільними об’єднаннями інших країн. Особливу увагу ми приділяємо експертному середовищу аналітичних центрів, в тому числі серед представників країн ЄС.

Одночасно повідомляємо Вас, що правління Асоціації «М'ЯСО УКРАЇНИ» звернулося до Міністерства АППУ з пропозицією створити, (можливо, як тимчасовий захід), координаційну Раду з галузевих проблем тваринництва, м'ясопереробних підприємств та реалізації відповідної продукції. Вважаємо за доцільне залучити до такої роботи зацікавлені профільні наукові та дослідні інституції, усіх операторів цього ринку, в тому числі представників оптових та роздрібних торгівельних мереж.

Окреслювати глобально та в деталях коло питань, щодо згаданої проблеми, ми пропонуємо після Вашого позитивного бачення нашої ініціативи. Наразі зазначимо лише найважливіші, з огляду не тимчасового чи локального їх вирішення, а глобального перегляду та системного впорядкування, з метою створення комфортних та рівноправних умов функціонування бізнесу. Отже, ключовим, до обговорення та погодження на рівні відповідних Державних установ, ми визначили наступне:

 • реальний внутрішній баланс виробництва та споживанням м’яса та м’ясопродуктів в Україні, що дасть можливість більш точно прогнозувати кон’юнктуру ринку;
 • принципи та методи ціноутворення на м’ясну сировину власного товаровиробника та імпортовану з прогнозами на ближчу та середньострокову перспективу;
 • забезпечення рівноправних та збалансованих відносин між операторами ринку, у тому числі в частині взаєморозрахунків за поставлену продукцію;
 • створення сприятливих та рівних умов ведення бізнесу усіх форм власності з метою повної легалізації підприємницької діяльності, в тому числі в сфері заготівлі та переробки живих тварин;
 • обговорення пропозицій, щодо внесення зміни до Податкового Кодексу України, з метою заохочення та мотивації сільського населення до відгодівлі ВРХ та свиней;
 • обговорення пропозицій, щодо внесення зміни до ряду Законодавчих актів з метою мотивації товаровиробників усіх форм власності до повної реєстрації та ідентифікації живих тварин;
 • сприяння Держави у впровадженні новітніх технологій виробничих процесів та міжнародних систем контролю за якістю продукції;
 • поєднання спільних зусиль в розширенні та формуванні експортних ринків збуту, які залишаються потенційними споживачами м’яса та м’ясної продукції;
 • схвалення державної фінансової підтримки, в тому числі з реконструкції переробних підприємств;
 • схвалення пільгових довготермінових програм для адаптації виробничих та переробних підприємств до нових умов ведення бізнесу в світлі підписання Угоди з ЄС.
 • обговорення інвестиційної та інноваційної складової, як основи розвитку бізнесу та модернізації виробничих потужностей, та багато іншого.


Зважаючи на вище викладене, ми звернулися до керівництва Міністерства АППУ з проханням призначити зустріч для проведення попередніх перемовин з зазначених питань та узгодження подальших практичних дій. Відповідні листи ми також направили до Ради підприємців при КМУ та профільного комітету ВРУ.

Принагідно хочу зазначити, що попередні перемовини, на рівні керівників відповідних Департаментів Міністерства АППУ та Департаменту ветеринарної медицини у нас вже відбулися. Наразі проводяться консультації, щодо подальших спільних дій.
Підсумовуючи вищевикладене, закликаю Вас, з повною відповідальністю, проаналізувати реальний стан тієї, вкрай серйозної ситуації, яка склалася в економіці нашої держави, тих не простих реалій, що можуть чекати нас ближчим часом і, як наслідок, рівень конкурентоспроможності наших виробничих підприємств.

Свої бачення, пропозиції та зауваження, щодо висвітленої теми просимо надсилати на електрону адресу myasoukraine2012@gmail.com.
Для нас вони будуть вкрай важливими, оскільки сама Асоціації «М'ЯСО УКРАЇНИ» створена на абсолютно добровільній основі, ініційована самими власниками та керівниками виробничих підприємств і є самостійною та незалежною в своїх діях в рамках чинного Закону України «Про об’єднання громадян». Переконані, лише об’єднання спільних зусиль дасть можливість захистити, зберегти та зміцнити наш бізнес, не допустивши тих глобальних помилок, через які проходили інші країни Європи в перехідний період адаптації до вимог стандартів ЄС.

За умови прийняття Вами позитивного рішення, щодо вступу до нашого громадського об’єднання, просимо повідомити нас за вказаною електронною чи поштовою адресою, або за телефонами, вказаними на сайті.

Щиро бажаємо усім Вам добробуту, вдалого бізнесу та перемог у Вашому житті!
Віримо, що з нами Бог! Нехай благословляє Він кожного з нас! 

Слава кожному з Вас! Слава Господу Богу! Слава Україні!

Президент асоціації "М'ясо України"

Дремблюга Наталія Василівна

string(32) "4d2d737f8881f0e093acde6735dab472"