Керівництво асоціації

Президент асоціації виробничих та переробних підприємств м’ясної галузі «М’ясо України»
Дремблюга Наталія Василівна

Структура та керівні органи Асоціації:

  • Загальні збори - вищий орган управління Організації.
  • Правління - орган Організації, який діє між Загальними зборами.
  • Ревізійна комісія - орган Організації, завданням якого є здійснення фінансового контролю.
     

Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори (далі Збори) її Учасників. В Зборах мають право приймати участь повноважні представники всіх Учасників Асоціації. Повноваження представника посвідчується згідно чинного законодавства. Представник Учасника Асоціації може бути постійним, або призначеним на певний строк. Учасник Асоціації мас право в будь якій час замінити свого представника у Загальних зборах повідомивши про це Голову зборів.

Збори визначаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як 3/4 Учасників Асоціації. Рішення на Зборах приймаються відкритим голосуванням. Збори мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням. Рішення про проведення таємного голосування приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах.

string(32) "4d2d737f8881f0e093acde6735dab472"