Постанова «Про порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі.

15 травня 2014, 22:30

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 715 (715-2002-п) від 01.06.2002 N 573 (573-2003-п) від 23.04.2003 N 1788 (1788–2003-п) від 20.11.2003 N 254 (254-2004-п) від 04.03.2004 N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 N 300 (300-2008-п) від 02.04.2008 }

{ У назві і тексті Постанови слово «продані» замінено словом «поставлені» згідно з Постановою КМ N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 }

З метою підтримки сільськогосподарських виробників тваринницької продукції та своєчасного перерахування їм дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, відповідно до пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (168/97-ВР) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі (далі — Порядок), що додається.

2. Просити Національний банк вирішити питання щодо відкриття сільськогосподарським товаровиробникам окремих рахунків для зарахування сум дотацій, одержаних відповідно до зазначеного Порядку.

Державному казначейству до 15 квітня 2007 р. відкрити переробним підприємствам за їх заявами небюджетні рахунки з метою зарахування сум податку на додану вартість для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо у живій вазі.

{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 }

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 }

3. Державному комітетові статистики, Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації розробити і запровадити у двомісячний термін державну статистичну звітність переробних підприємств щодо нарахування та виплати сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі.

Державному казначейству до 15 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу надавати Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації та Міністерству аграрної політики узагальнену інформацію про рух коштів переробних підприємств на небюджетних рахунках, відкритих у територіальних органах Державного казначейства.

{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 }

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 }

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 145 (145-98-п) «Про затвердження Порядку нарахування та виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 245);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1096 (1096-98-п) «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року N 145» (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1058);

постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 1998 р. N 1578 (1578-98-п) «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1096» (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1479).

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем’єр-міністра України Гладія М.В.

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. N 805

Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі

1. Цей Порядок встановлює механізм нарахування та виплат дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства (далі — сільськогосподарські товаровиробники), за поставлені ними у період з 1 січня 2008 р. до року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

Нарахування і виплата дотацій проводиться переробними підприємствами незалежно від форми власності, що мають власні переробні потужності.

Цей Порядок не поширюється на операції з поставки молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та із сировини, поставленої не в живій вазі і не власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, з поставки імпортованої сировини, з поставки молока і м’яса в живій вазі посередниками, а також з переробки сировини на давальницьких умовах.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

2. Сільськогосподарські товаровиробники поставляють переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів з нарахуванням податку на додану вартість за нульовою ставкою. При цьому суми податкового кредиту за звітний період включаються до податкової декларації з податку на додану вартість платника податку, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 300 (300-2008-п) від 02.04.2008 }

3. Для визначення сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за молоко та м’ясо в живій вазі, які будуть поставлені ними, переробні підприємства щомісяця до початку наступного періоду здійснюють попередній розрахунок надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів (далі — готова продукція) (за видами сільськогосподарських тварин), виготовлених з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, за формою згідно з додатком 1.

Відповідно до цього розрахунку кожне переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде на підприємство під час здійснення поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що буде нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), а також розміри дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлене молоко та м’ясо в живій вазі на гривню вартості цієї продукції.

Розмір дотації застосовується переробним підприємством до всіх сільськогосподарських товаровиробників на однаковому рівні за продукцію одного товарного виду пропорційно вартості поставленої продукції. Цей розрахунок переробні підприємства погоджують з управліннями агропромислового розвитку районних, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, а переробні підприємства системи Укоопспілки — із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств). { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

4. Переробні підприємства під час приймання поставлених молока та м’яса в живій вазі виписують приймальні квитанції сільськогосподарським підприємствам за формами ПК-1 і ПК-3, а особистим селянським господарствам — за формами ПК-2 і ПК-За.

У квитанціях крім ваги та вартості поставленої продукції за договірними цінами окремим рядком зазначаються суми дотацій, що належать сільськогосподарському товаровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком переробних підприємств.

5. Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум дотацій — з його небюджетного рахунка, відкритого в територіальному органі Державного казначейства (далі — небюджетний рахунок), на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду.

Оплата особистим селянським господарствам вартості поставлених ними переробному підприємству молока та м’яса в живій вазі і виплата дотацій здійснюються готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення. Для виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає територіальному органу Державного казначейства за місцем відкриття небюджетного рахунка платіжні доручення на перерахування необхідних сум коштів з небюджетного рахунка на свій поточний рахунок для подальшого отримання таких коштів готівкою та внесення у касу зазначеного переробного підприємства.

{ Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008}

Переробні підприємства у кінці кожного робочого тижня перераховують половину зарахованої їм на поточний рахунок суми податку на додану вартість, нарахованого на обсяги поставленої ними готової продукції, на небюджетні рахунки. Остаточний розрахунок належної до перерахування на небюджетний рахунок суми податку на додану вартість здійснюється щомісяця відповідно до окремої податкової декларації.

Переробні підприємства перераховують сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені у грудні 2008 р. молоко та м’ясо в живій вазі остаточно розраховані суми дотацій не пізніше 1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі.

{ Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

Перераховані безпосередньо з поточних рахунків переробних підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми коштів за рахунок сум податку на додану вартість, що розраховуються переробними підприємствами за окремою податковою декларацією, не враховуються як дотації.

{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

Не перераховані на небюджетні рахунки суми податку на додану вартість та виплати сум коштів, здійснені з небюджетних рахунків за призначенням з порушенням цього Порядку, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

6. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі.

За результатами окремого обліку готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, переробні підприємства відповідно до вимог Закону України «Про податок на додану вартість» (168/97-ВР) визначають суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою такої продукції, і складають окрему податкову декларацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом (168/97-ВР), з урахуванням вимог нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації. Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума податку на додану вартість перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість, з урахуванням коштів, перерахованих відповідно до пункту 5 цього Порядку. Переробне підприємство разом з окремою податковою декларацією за кожний звітний (податковий) період подає як підтвердження сплати сум податку реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіальних органів Державного казначейства з небюджетного рахунка. Суми податку на додану вартість, визначені переробним підприємством за окремою податковою декларацією, щодо яких переробне підприємство не подало органу державної податкової служби підтвердження їх перерахування на небюджетний рахунок, вважаються такими, що використовуються переробним підприємством не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

{ Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

У разі встановлення за окремою податковою декларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення перераховується переробним підприємством за платіжними дорученнями з небюджетного рахунка в межах його залишку на поточний рахунок за умови надання органом державної податкової служби відповідного висновку в порядку, передбаченому для бюджетного відшкодування. При цьому до повного погашення податкового кредиту платежі, визначені пунктом 5 цього Порядку, не здійснюються.

7. Переробні підприємства щомісяця здійснюють розрахунок сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставку молока та м’яса в живій вазі згідно з додатком 2 за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м’яса в живій вазі і надходження на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість. На підставі цього розрахунку переробними підприємствами проводиться остаточне перерахування за платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі за звітний період, окрім особистих селянських господарств.

З урахуванням авансового платежу перерахування дотації повинно проводитися переробним підприємством не менше двох разів на місяць.

Не перераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників суми дотацій у строки, встановлені законодавством для сплати податку на додану вартість до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

{ Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

8. Суми дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі сільськогосподарські товаровиробники використовують виключно для розвитку тваринництва — насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів’я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.

Конкретні напрями використання зазначених коштів встановлюються Мінагрополітики.

За використання дотації не за цільовим призначенням керівники сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність згідно із законом.

9. Контроль за правильністю визначення сум податку на додану вартість та їх перерахування за платіжними дорученнями на небюджетні рахунки здійснюють органи державної податкової служби.

10. Переробні підприємства та сільськогосподарські товаровиробники ведуть бухгалтерський і податковий облік розрахунків з податку на додану вартість у порядку, встановленому законодавством. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

11. Переробні підприємства до 5 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу подають управлінням агропромислового розвитку районних, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим звіт про рух грошових коштів на небюджетних рахунках за формою, встановленою Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном та Державною податковою адміністрацією.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 8 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу узагальнюють зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств і подають її головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій та Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим.

Головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим до 12 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу узагальнюють зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств та подають Мінагрополітики.

Мінагрополітики до 20 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу узагальнює зазначену інформацію в розрізі регіонів та подає Мінфіну і Державній податковій адміністрації.

12. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за поставлені ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва. При цьому сума акумульованого на окремому рахунку податку на додану вартість за поставлені молоко та молочну продукцію спрямовується на придбання приладів і реактивів, необхідних для визначення показників якості молока і молочної продукції, фільтрувальних матеріалів, холодильного обладнання та доїльних установок у разі неналежного забезпечення ними сільськогосподарських підприємств.

Сільськогосподарські підприємства ведуть бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість на окремому аналітичному рахунку.

У разі одержання за договорами товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, пов’язаних з виробництвом та переробкою у власних переробних цехах зазначеної в абзаці першому цього пункту продукції, сплачену суму податку на додану вартість з операцій поставки таких товарно-матеріальних цінностей, надання послуг відносять на податковий кредит по розрахунках з таких сільськогосподарських операцій.

На підставі даних бухгалтерського обліку сільськогосподарські товаровиробники щомісяця складають окрему податкову декларацію з податку на додану вартість поставлених ними молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах. Разом з декларацією з податку на додану вартість за відповідний звітний період сільськогосподарські товаровиробники подають до органу державної податкової служби за місцем реєстрації довідку про цільове використання сум податку на додану вартість за попередній звітний період, форма та зміст якої визначається Державною податковою адміністрацією за погодженням з Мінагрополітики.

Залишок податкових зобов’язань відповідно до податкової декларації з податку на додану вартість з поставленої зазначеної продукції, тобто різниця між податком на додану вартість, що надходить від покупців, та податком на додану вартість, сплаченим постачальникам, перераховується підприємством з поточного на окремий рахунок.

Залишок податкового кредиту покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

Кошти, перераховані сільськогосподарськими підприємствами на окремий рахунок, використовуються ними для підтримки власного виробництва продукції тваринництва та птахівництва. У разі нецільового використання зазначені кошти стягуються до державного бюджету відповідно до законодавства.

Залишок коштів на окремому рахунку в кінці року вилученню до бюджету не підлягає і використовується підприємством на зазначені цілі в наступному році, а починаючи з 1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, перераховується до державного бюджету.

{ Абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 122 (122-2008-п) від 27.02.2008 }

13. Контроль за використанням коштів податку на додану вартість здійснюють управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та споживчі товариства разом з відповідними органами державної податкової служби і фінансовими органами.

{ Порядок в редакції Постанови КМ N 596 (596-2007-п) від 28.03.2007 }

Рейтинг: 0 / 5 - Оцінки: 0
string(32) "4d2d737f8881f0e093acde6735dab472"